Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

HARMONOGRAM

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego
od 11 marca do 8 kwietnia 2024

Weryfikacja formalna i ogłoszenie wyników weryfikacji formalnej
do 30 kwietnia 2024

Łączenie zgłoszonych wniosków
do 1 lipca 2024

Zgłaszanie zastrzeżeń i uwag do zadań
do 1 lipca 2024

Weryfikacja merytoryczna i ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznej
do 19 sierpnia 2024

Wycofanie wniosku
do 30 sierpnia 2024

Głosowanie
od 10 do 23 września 2024

Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji
do 30 września 2024