plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

Zielony Budżet - Wnioski złożone w IV edycji

Numer ID: ZL1/01/IV
Tytuł zadania: Młode drzewa dla Śródmieścia – odnowienie drzewostanu wokół II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Tomasz Sochacki
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/02/IV
Tytuł zadania: Rząd zieleni, nie słupków, na ulicy Stalmacha!
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 35 200.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/03/IV
Tytuł zadania: Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 10 000.00 zł
Wnioskodawca: Magdalena Jankowska
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 4 925.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/04/IV
Tytuł zadania: Eko ogród w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Karolina Fajer
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/05/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Wita Stwosza
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 60 000.00 zł
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 51 820.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/06/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Styczyńskiego
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 10 295.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/07/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kilińskiego
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 25 320.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/08/IV
Tytuł zadania: Ahoj przyrodo - zielone warsztaty dla przedszkolaków
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 8 882.00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Adamczyk-Kuźma
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 12 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/09/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kopernika
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 74 000.00 zł
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 66 625.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/01/IV
Tytuł zadania: Zielony Zakątek -Skwer
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Przemyslaw Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 11 600.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/02/IV
Tytuł zadania: Kwietnik
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 3 800.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/03/IV
Tytuł zadania: Skwerek ławka i kosz
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 4 400.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/04/IV
Tytuł zadania: Pasieka na Holdzie
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 6 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Znane uwarunkowania uniemożliwiają realizację zadania. Nieogrodzone ule z pszczołami mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci, zwłaszcza uczulonych na pszczeli jad.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/05/IV
Tytuł zadania: Nowe nasadzenia krzewów i donice z zielenią przy ul. W. Pola
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 33 000.00 zł
Wnioskodawca: Adrian Kowalski
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 13 200.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/06/IV
Tytuł zadania: Łąka kwietna przy skwerze Gołby
Wynik konsultacji: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Adrian Kowalski
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 19 800.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu