plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Głosowanie w X edycji Budżetu Obywatelskiego

Najbliższe dwa tygodnie (11-24.09.) to czas głosowania na projekty zgłoszone w X edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Osoby, które podczas głosowania chcą skorzystać z pomocy urzędnika, zapraszamy na dyżur w Stacjonarnym Punkcie Głosowania. Na głosy czeka w sumie 236 pomysłów.

Zielony Budżet - wyniki weryfikacji merytorycznej

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów z IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Spośród 201 zgłoszonych wniosków do kolejnego etapu zakwalifikowało się 156. Najpóźniej do 29 września będziemy wiedzieć, które zadania będą realizowane w 2024 roku.

Stacjonarne Punkty Głosowania w X edycji BO

Głosowanie elektroniczne na projekty zgłoszone w X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach odbędzie się w dniach 11-24 września. Podobnie jak w zeszłym roku, w każdej dzielnicy przygotowane zostaną Stacjonarne Punkty Głosowania, w których pracownicy urzędu będą zachęcać mieszkańców do oddania głosu na projekty i pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia w głosowaniu.

Mieszkańcy będą mieli okazję wybrać spośród 236 zadań, z których 25 to projekty ogólnomiejskie, a 211 lokalne. 

Wyniki odwołań od negatywnej weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w Budżecie Obywatelskim

 

Podobnie jak w poprzednich latach, także w czasie tegorocznej X edycji wnioskodawcy projektów do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieli możliwość odwołania się od negatywnego wyniku weryfikacji swoich zadań.

Każdy Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej wniosków miał możliwość złożenia odwołania w ciągu trzech dni roboczych od dnia publikacji wyników tej oceny. Ponieważ w tym roku publikacja nastąpiła w czwartek 10 sierpnia, odwołania można było składać do 16 sierpnia br. włącznie. 

Budżet Obywatelski w Katowicach – wyniki weryfikacji

Kolejny etap X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zakończony. Pozytywny wynik weryfikacji merytorycznej uzyskało 230 wniosków, a więc prawie 78% spośród wszystkich zgłoszonych. Tegoroczne głosowanie na zadania z BO odbędzie się od 11 do 24 września.

Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,4 tys. - przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Właśnie zakończył się kolejny etap tegorocznej, dziesiątej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Weryfikację wniosków pozytywnie przeszło 230 projektów. To spośród nich mieszkańcy wybiorą te, które będziemy realizować. Głosowanie, do udziału w którym zachęcam już dzisiaj każdego mieszkańca bez względu na wiek, rusza 11 września – dodaje prezydent.

 

Wyniki odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Katowicach daje Wnioskodawcom możliwość odwołania się od negatywnego wyniku weryfikacji ich projektów po każdym etapie ich oceny (weryfikacja formalna i weryfikacja merytoryczna).

Zielony Budżet - wyniki weryfikacji formalnej

Znamy wyniki weryfikacji formalnej pomysłów do Zielonego Budżetu w Katowicach.

W ramach tegorocznego naboru pomysłów mieszkańców do Zielonego Budżetu miasta Katowice, wpłynęło 201 propozycji zadań. Spośród nich dwa wnioski zostały negatywnie ocenione ze względów formalnych. Kolejnym etapem jest analiza merytoryczna.

Wyniki weryfikacji formalnej

Kolejny etap 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zakończony. Weryfikację formalną przeszły pozytywnie 282 wnioski, a więc 95% spośród wszystkich zgłoszonych.

Wydłużony termin zgłaszania zadań do V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Informujemy o wydłużeniu terminu zgłaszania zadań do V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do 23 maja 2023 roku.

Prawie pół tysiąca wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu w Katowicach

28 kwietnia zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu miasta Katowice. Łącznie mieszkańcy zgłosili prawie pół tysiąca wniosków: 296 do Budżetu Obywatelskiego oraz 201 do Zielonego Budżetu. W tym roku mieszkańcy decydują o wydatkowaniu ponad 20 mln zł.

Wydłużone godziny otwarcia Punktu Konsultacyjnego!

Drodzy Wnioskodawcy!

W przyszłym tygodniu kończy się etap przyjmowania wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Budżet Obywatelski i Zielony Budżet w pigułce

Dla wszystkich osób, które rozważają złożenie wniosku lub chcą dowiedzieć się jak działa Budżet Obywatelski i Zielony Budżet przygotowana została broszura informacyjna. Znajdziemy tutaj wszystkie niezbędne informacje dotyczące obu procesów.