plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

BUDŻET OBYWATELSKI

plik foto id: 1400011490

W ramach tegorocznej, X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zdecydują o wydatkowaniu ponad 20 mln zł z budżetu miasta, z czego 3 mln zł przeznaczone będą na zadania z Zielonego Budżetu. W budżecie obywatelskim może wziąć udział każdy katowiczanin, bez względu na wiek. Projekty w X edycji można składać od 4 do 28 kwietnia 2023 roku. 

Po raz pierwszy wnioskodawcy przy tworzeniu projektów mogą wykorzystać informacje zebrane w ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów. W pakiecie informacji dla każdej z 22 dzielnic przygotowano: wykaz opracowanych pomysłów mieszkańców (z podziałem na pomysły ze wskazaną lokalizacją i bez wskazanej lokalizacji), wykaz projektów poddanych pod głosowanie wraz z zadaniami wybranymi do realizacji z każdej edycji BO oraz zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do zrealizowania w 2023 roku.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

 W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

Podstawowe informacje

Jeżeli jesteś mieszkańcem Katowic i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Budżet Obywatelski może być narzędziem zmian w Twojej okolicy niezależnie od tego ile masz lat. Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? Skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem BO.

Od 4 do 28 kwietnia 2023 r. możesz złożyć wypełniony formularz, w którym opiszesz projekt zadania publicznego.

Jeśli dotyczy on tylko jednej dzielnicy, oznacza to, że Twój projekt ma charakter LOKALNY.

A może z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy? W takim przypadku możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter OGÓLNOMIEJSKI.

Czym się różnią?

PROJEKT LOKALNY:

 • Twój pomysł dotyczy tylko jednej z jednostek pomocniczych
 • Zbierz poparcie innych mieszkańców zamieszkujących Twoją dzielnicę (ich liczba uzależniona jest od dzielnicy, której dotyczy projekt)
 • Każda dzielnica posiada własną pulę pieniędzy. Pamiętaj, że orientacyjna wartość Twojego zadania nie może przekroczyć 60% tej puli! Maksymalną wartość jednego zadania w poszczególnych dzielnicach możesz sprawdzić w STREFIE WNIOSKODAWCY

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

 • Twój pomysł dotyczy więcej niż jednej dzielnicy
 • Zbierz poparcie co najmniej 50 innych osób, które mieszkają w Katowicach
 • Oszacowany przez Ciebie i wskazany w formularzu zgłoszeniowym koszt zadania nie może przekroczyć puli przeznaczonej na realizację zadań ogólnomiejskich

Wnioski do budżetu obywatelskiego można złożyć na kilka sposobów:

 • elektronicznie za pomocą formularza online,
 • poprzez ePUAP lub e-mail,
 • papierowo – taki wniosek należy osobiście lub przez pełnomocnika dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego.