Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

BUDŻET OBYWATELSKI

plik foto id: 1400144033

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

 W skrócie oznacza to, że:

 • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
 • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
 • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji - wpisując je do uchwały budżetowej.

Podstawowe informacje

Jeżeli jesteś mieszkańcem Katowic i posiadasz pomysł na spożytkowanie pieniędzy to Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Budżet Obywatelski może być narzędziem zmian w Twojej okolicy niezależnie od tego ile masz lat. Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? Skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem BO.

W terminie wskazanym w harmonogramie aktualnej edycji BO możesz złożyć wypełniony formularz, w którym opiszesz projekt zadania publicznego.

Jeśli dotyczy on tylko jednej dzielnicy, oznacza to, że Twój projekt ma charakter LOKALNY.

A może z Twojego pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy? W takim przypadku możesz zgłosić projekt, który będzie miał charakter OGÓLNOMIEJSKI.

Czym się różnią?

PROJEKT LOKALNY:

 • Twój pomysł dotyczy tylko jednej z jednostek pomocniczych
 • Zbierz poparcie innych mieszkańców zamieszkujących Twoją dzielnicę (ich liczba uzależniona jest od dzielnicy, której dotyczy projekt)
 • Każda dzielnica posiada własną pulę pieniędzy. Pamiętaj, że orientacyjna wartość Twojego zadania nie może przekroczyć 60% tej puli!

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

 • Twój pomysł dotyczy więcej niż jednej dzielnicy
 • Zbierz poparcie co najmniej 50 innych osób, które mieszkają w Katowicach
 • Oszacowany przez Ciebie i wskazany w formularzu zgłoszeniowym koszt zadania nie może przekroczyć puli przeznaczonej na realizację zadań ogólnomiejskich

Wnioski do budżetu obywatelskiego można złożyć na kilka sposobów:

 • elektronicznie za pomocą formularza online,
 • poprzez ePUAP lub e-mail,
 • papierowo – taki wniosek należy osobiście lub przez pełnomocnika dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego.