Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

HARMONOGRAM

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice
od 4 do 28 kwietnia 2023 r.

I etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji
do 5 czerwca 2023 r.

II etap weryfikacji wraz z ogłoszeniem wyników weryfikacji
do 1 września 2023 r.

Etap pracy Zespołu Oceniającego
do 27 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji
do 29 września 2023 r.