plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Wyniki odwołań od negatywnej weryfikacji merytorycznej wniosków złożonych w Budżecie Obywatelskim

 

Podobnie jak w poprzednich latach, także w czasie tegorocznej X edycji wnioskodawcy projektów do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieli możliwość odwołania się od negatywnego wyniku weryfikacji swoich zadań.

Każdy Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej wniosków miał możliwość złożenia odwołania w ciągu trzech dni roboczych od dnia publikacji wyników tej oceny. Ponieważ w tym roku publikacja nastąpiła w czwartek 10 sierpnia, odwołania można było składać do 16 sierpnia br. włącznie. 


Do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęło łącznie 26 odwołań, jedno z nich nie spełniało wymogów formalnych. Prezydent Katowic Marcin Krupa zadecydował o uwzględnieniu 7 z nich. Te zadania wracają do puli wniosków, które będą poddane we wrześniu pod głosowanie mieszkańców Katowic.

Wyniki odwołań od negatywnej weryfikacji merytorycznej

Przypominamy, że do 25 sierpnia wnioskodawcy mają jeszcze możliwość wycofania swoich projektów.  28 sierpnia poznamy więc ostateczną liczbę zadań wśród których katowiczanie będą wybierać te do realizacji. Głosowanie w tym roku rozpocznie się 11 września a zakończy 24 września.