plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Zielony Budżet - wyniki weryfikacji merytorycznej

Zakończyła się weryfikacja merytoryczna projektów z IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Spośród 201 zgłoszonych wniosków do kolejnego etapu zakwalifikowało się 156. Najpóźniej do 29 września będziemy wiedzieć, które zadania będą realizowane w 2024 roku.

Zielony Budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. Za nami kolejny etap prac związanych z weryfikacją merytoryczną tegorocznych wniosków mieszkańców złożonych do Zielonego Budżetu. Możliwych do realizacji jest 156 działań, które teraz przeanalizuje zespół ekspertówmówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Podczas weryfikacji merytorycznej miejskie jednostki oraz wydziały urzędu miasta analizowały m.in. koszt oraz możliwość realizacji zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów. Po analizie, pozytywną rekomendację otrzymało 77% zgłoszonych propozycji czyli 156 wniosków, w tym 23 ogólnomiejskie i 133 lokalne. Całkowity koszt zgłoszonych zadań to ponad 6,4 mln zł.

Pozytywną weryfikację przeszły wszystkie projekty z pięciu dzielnic: Śródmieścia, Os. Witosa, Bogucic, Zarzecza i Podlesia. Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów jest w dzielnicach: Ligota-Panewniki i Załęże (11) oraz Wełnowiec-Józefowiec i Kostuchna (9).

Wiele zgłoszonych projektów dotyczyło zazielenienia przestrzeni miejskiej, nasadzenia nowych kwiatów i krzewów, uporządkowania i rewitalizacji terenów zielonych. W kilku dzielnicach zgłoszono projekty dotyczące upiększenia i odnowienia szkolnych lub przedszkolnych ogródków (Śródmieście, Os. Witosa, Szopienice-Burowiec). Wśród pomysłów pojawiło się także utworzenie na Zawodziu lawendowego ogrodu, który oprócz wizualnej poprawy otoczenia miałby stanowić strefę relaksu i służyć do lawendowej aromaterapii. Mieszkańcy zaproponowali również stworzenie łąk kwietnych (Os. Paderewskiego-Muchowiec, Janów-Nikiszowiec), utworzenie lokalnych zbiorników na deszczówkę (Zawodzie, Szopienice-Burowiec, Wełnowiec-Józefowiec) czy zakupienie domków i budek dla zwierząt – jeży, nietoperzy, owadów (Os. Paderewskiego-Muchowiec, Janów-Nikiszowiec). Poza wymienionymi propozycjami wśród projektów można znaleźć także zadania integrujące społeczność lokalną poprzez różnorodne spotkania o tematyce ekologicznej, np. warsztaty pszczelarskie, recyklingowe, florystyczne (Os. Tysiąclecia, Bogucice, Giszowiec, Zarzecze). Proponowane warsztaty kierowane są do różnych grup wiekowych.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski czeka jeszcze jeden etap jakim są prace Zespołu Oceniającego. Będzie on trwał do 27 września. Zadaniem Zespołu będzie zarekomendowanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta. W tegorocznej edycji pomysły katowiczan oceniać będą przedstawiciele strony społecznej, urzędu i środowisk naukowych.

Zielony Budżet to pula środków w wysokości 3 mln zł, wydzielona z budżetu miasta, która przeznaczona jest na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do urzędu, gdzie następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji. W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Poniżej prezentujemy wykaz negatywnie zweryfikowanych wniosków.

Zielony Budżet IV edycja - wykaz negatywnie zweryfikowanych wniosków