plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

EWALUACJA X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

27 września br. poznaliśmy wyniki głosowania w X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Przed nami realizacja wybranych zadań oraz przygotowania do kolejnej edycji BO.

Od dzisiaj zapraszamy mieszkańców Katowic do uzupełnienia ankiety ewaluacyjnej i wyrażenia swojej opinii o procedurze Budżetu Obywatelskiego oraz zgłoszenia propozycji zmian. W przygotowanej ankiecie ewaluacyjnej znajduje się 11 pytań dotyczących zgłaszania projektów, głosowania czy sposobów informowania mieszkańców. W ostatnim pytaniu możliwe jest również zawarcie swoich uwag i wniosków dotyczących m.in. etapów oraz harmonogramu BO, zapisów regulaminu, systemu do głosowania, działań promocyjnych i informacyjnych, ale także wszelkich innych kwestii związanych z procesem BO. Przesłane informacje posłużą udoskonalaniu kolejnej edycji. 

Ankieta będzie dostępna do 8 grudnia br. włącznie.

>ANKIETA EWALUACYJNA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH<

W przypadku pytań dotyczących ankiety zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej (tel. 32 25 93 142, 32 25 93 851, 32 25 93 305,  e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu)

Zapraszamy do wypowiedzenia się o Budżecie Obywatelskim!