plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Dzielnicowa Giełda Pomysłów - wyniki

Katowiczanie po raz drugi mogli wziąć udział w Dzielnicowej Giełdzie Pomysłów – ankiecie poprzedzającej nową edycję Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu. W ramach przygotowanej ankiety, w obrębie jednej dzielnicy, można było wskazać kilka pomysłów na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu.

Mieszkańcy wypełnili 371 ankiet – 259 zostało zgłoszonych za pomocą formularza online, a 112 w formie papierowej. Pomysły wraz z lokalizacją należało dopasować do kategorii, które wyodrębnione zostały na podstawie najczęściej zgłaszanych pomysłów w Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy Katowic najwięcej propozycji przypisali do kategorii:

  • Infrastruktura drogowa i rowerowa – 214
  • Zieleń miejska i mała architektura – 174
  • Kultura i integracja mieszkańców – 133

Najwięcej ze zgłoszonych ankiet dotyczyło Koszutki (37), Śródmieścia (34), Giszowca (26). W sumie mieszkańcy Katowic zgłosili 1059 pomysłów. Najwięcej potrzeb dotyczyło Śródmieścia (103), Szopienic – Burowca (99) oraz Koszutki (98).

Wyniki Dzielnicowej Giełdy Pomysłów ujęte zostały w przygotowanym dla każdej dzielnicy pakiecie informacji.

Każdy pakiet obejmuje:

  • prezentację wyników Dzielnicowej Giełdy Pomysłów wraz z wykazem opracowanych pomysłów mieszkańców (z podziałem na pomysły ze wskazaną lokalizacją i bez wskazanej lokalizacji),
  • wykaz projektów poddanych pod głosowanie wraz z zadaniami wybranymi do realizacji z każdej edycji BO,
  • zestawienie zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2024 roku na terenie danej dzielnicy – Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2024 rok.

WAŻNE! Nie każdy pomysł, przedstawiony w prezentacji, możliwy jest do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego lub Zielonego Budżetu. Część propozycji dotyczy obszaru działań innych instytucji lub terenu, którego właścicielem nie jest miasto.

Niemniej jednak każda wyrażona w ankiecie potrzeba znalazła się w wynikach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów.

Przygotowane pakiety informacji dla każdej dzielnicy mogą zostać wykorzystane przez wnioskodawców w nadchodzącej XI edycji Budżetu Obywatelskiego i V edycji Zielonego Budżetu.

Aby zapoznać się z materiałami, kliknij TUTAJ