plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Ponad pół tysiąca wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu w Katowicach

8 kwietnia zakończył się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu miasta Katowice. Łącznie mieszkańcy zgłosili 565 wniosków: 313 do Budżetu Obywatelskiego oraz rekordowe 252 do Zielonego Budżetu.

- Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu blisko 175 mln zł na ponad 1260 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,5 tys. - przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic – 565 zgłoszonych w tym roku wniosków pokazuje, że katowiczanie doskonale wiedzą, jak korzystać z tych obywatelskich narzędzi kształtowania miasta. Zarówno do BO, jak i Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli więcej wniosków niż w roku ubiegłym, a w przypadku tego drugiego mamy w Katowicach wynik rekordowy – dodaje prezydent.

W tym roku wnioski, zarówno do Budżetu Obywatelskiego, jak i Zielonego Budżetu można było składać do 8 kwietnia.

Rekordowy Zielony Budżet

Do Zielonego Budżetu miasta Katowice propozycje zadań, podobnie jak w ubiegłym roku, można było zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną. – Piąta edycja Zielonego Budżetu pokazała, że katowiczanie mają coraz więcej pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Mieszkańcy zgłosili rekordowe 252 wnioski, w tym 51 o charakterze ogólnomiejskim. Rekordzista złożył aż 15 wniosków dotyczących obu kategorii, a więc lokalnych i ogólnomiejskich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Łączna, szacowana przez wnioskodawców wartość zgłoszonych 252 propozycji do Zielonego Budżetu to blisko 10 mln zł, przy czym nieco ponad 4,5 mln z tej puli to wartość zadań wskazanych przez mieszkańców jako ogólnomiejskie. Spośród wniosków o charakterze lokalnym najwięcej, bo 27 dotyczy Ligoty-Panewnik, 19 zgłosili mieszkańcy Śródmieścia, a 15 propozycji dotyczy Koszutki. Wśród zgłoszonych pomysłów o charakterze ogólnomiejskim są m.in.: „Nasionka lub sadzonka za elektrośmieci”, „10 000 kwiatów dla Parku im. Tadeusza Kościuszki”, utworzenie sześciu sąsiedzkich wypożyczalni narzędzi ogrodniczych w różnych częściach Katowic, zakup i montaż 30 zbiorników na deszczówkę we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach przy obiektach w zarządzie KZGM i innych miejskich jednostkach, utworzenie ogrodu deszczowego w Dolinie Trzech Stawów przy Stawie Kajakowym, organizacja spacerów przyrodniczo-fotograficznych oraz konkursu fotograficznego Zielone Katowice czy projekt „Chrońmy Nietoperze Katowic” polegający na montażu 220 budek lęgowych w Parku Kościuszki, Parku Zadole, Katowickim Parku Leśnym, Parku Giszowieckim, Parku Murckowskim oraz Park Wełnowieckim. Z listą zgłoszonych propozycji do Zielonego Budżetu miasta Katowice można się zapoznać się TUTAJ.

Pierwszy etap weryfikacji zadań zgłoszonych do Zielonego Budżetu wraz z ogłoszeniem jego wyników zakończy się do 23 maja, natomiast drugi do 11 września. W trakcie weryfikacji formalnej na stronie internetowej będą sukcesywnie pojawiać się szczegóły dotyczące złożonych wniosków. Do 23 września Zespół Oceniający zakończy analizę wniosków, a wyniki jego prac oraz informacja o wyborze zadań do realizacji nastąpi do 30 września.

Przypomnijmy, że Zielony Budżet to pula środków wydzielona z budżetu miasta, która przeznaczona jest na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W tegorocznej edycji ponownie są to 3 mln zł. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do urzędu, gdzie następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji.

W dotychczasowych czterech edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice mieszkańcy zgłosili 715 propozycji, spośród których 347 zadań na kwotę przekraczającą 10,5 mln zł zostało wybranych do realizacji.

Ponad 300 wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 313 wniosków, w tym 41 ogólnomiejskich. Najwięcej zgłoszonych zadań o charakterze lokalnym dot. Ligoty-Panewnik - 22 wnioski, 20 wniosków wpłynęło dla Śródmieścia, a 17 dla Murcek.

Ostatniego dnia naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 125 projektów, a więc prawie 40% wszystkich zgłoszonych zadań. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców wydłużyliśmy godziny działania Punktu Konsultacyjnego, który 8 kwietnia działał do godz. 19.00 – przypomina Justyna Buchalik, naczelniczka wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice. – Większość zgłoszonych wniosków, prawie 56%, została przesłana do urzędu za pomocą generatora wniosków. 2 wnioski wpłynęły za pomocą platformy ePUAP, a 19 e-mailem, co stanowi 6% ogółu. 117 wniosków, a więc ponad 37% zostało zgłoszonych osobiście przez wnioskodawców lub przez pełnomocników – teraz te wnioski są wprowadzane do systemu informatycznego, a co za tym idzie na stronę internetową BO, tak by wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać. Publikacja zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego będzie połączona z podaniem wyników weryfikacji formalnej – dodaje naczelniczka.

Złożone do Budżetu Obywatelskiego wnioski przejdą weryfikację formalną (do 30 kwietnia) oraz merytoryczną (do 19 sierpnia). Do 1 lipca będzie czas na łączenie złożonych wniosków i zgłaszanie do nich zastrzeżeń bądź uwag. Na projekty zgłoszone w 11 edycji Budżetu Obywatelskiego będzie można oddać swój głos od 10 do 23 września 2024 r.

Na poniższych grafikach ujęto ilość złożonych wniosków w poszczególnych dzielnicach: