plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

XI edycja BO - wyniki weryfikacji formalnej

Od 11 marca do 8 kwietnia trwał nabór wniosków do XI edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 313 wniosków – 41 ogólnomiejskich i 272 lokalne. Właśnie zakończyła się weryfikacja formalna zgłoszonych przez mieszkańców propozycji.

- Dziękuję wnioskodawczyniom i wnioskodawcom za ich zaangażowanie. Kolejny raz mieszkańcy Katowic udowodnili, że Budżet Obywatelski jest ważnym narzędziem, zmieniającym nasze miasto. Swoje pomysły zgłosiło 240 mieszkańców. Również zgłoszonych wniosków jest więcej niż w roku poprzednim – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W sumie w ramach tegorocznej edycji BO zgłoszono 313 wniosków. Ostatniego dnia naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 125 projektów, a więc prawie 40% wszystkich zgłoszonych zadań. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców wydłużyliśmy godziny działania Punktu Konsultacyjnego, który 8 kwietnia działał do godz. 19.00 – przypomina Justyna Buchalik, naczelniczka wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice. – Większość zgłoszonych wniosków, prawie 56%, została przesłana do urzędu za pomocą generatora wniosków. 2 wnioski wpłynęły za pomocą platformy ePUAP, a 19 e-mailem, co stanowi 6% ogółu. 117 wniosków, a więc ponad 37% zostało zgłoszonych osobiście przez wnioskodawców lub przez pełnomocników – dodaje.

Najwięcej zgłoszonych zadań o charakterze lokalnym dot. Ligoty-Panewnik - 22 wnioski, 20 wniosków wpłynęło dla Śródmieścia, a 17 dla Murcek. Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich zgłoszonych projektów to prawie 59 mln zł. Jednym z „najdroższych” zgłoszonych zadań jest projekt ogólnomiejski zakładający wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wymianę oświetlenia na OS "Hetman". Wnioskodawca wycenił zadanie na ponad 3 mln zł.

Jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę jeszcze przed weryfikacją formalną. Oznacza to, że pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej zweryfikowali 312 projektów. 303 wnioski pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Negatywnie oceniono 9 wniosków – 1 ogólnomiejski oraz 8 lokalnych. Najczęstszym powodem negatywnej weryfikacji formalnej był brak dołączenia obligatoryjnego załącznika, czyli listy poparcia lub oświadczenia jednostki oświatowej. Spośród negatywnie zweryfikowanych wniosków lokalnych dwa dotyczyły Zawodzia a po jednym: Załęskiej Hałdy – Brynowa cz. zachodniej, Koszutki, Bogucic, Giszowca, Piotrowic – Ochojca i Podlesia.

XI BO - Wykaz wniosków ocenionych negatywnie na etapie weryfikacji formalnej

Od negatywnej oceny formalnej, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie, które należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – czyli do 7 maja br. włącznie.

Odwołanie musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. nr ID zadania,
  3. tytuł zadania,
  4. uzasadnienie odwołania.

Do odwołania możliwe jest dołączenie dodatkowych dokumentów. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej:

  1. osobiście lub przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) w Punkcie Konsultacyjnym BO (Rynek 13, pok. 205) lub
  2. elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice na platformie ePUAP lub
  3. elektronicznie drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie treść odwołania, znajdzie się w treści e-maila lub w jego załączniku w formacie .doc, .docx, .odt, .pdf, .png, .jpg lub .jpeg przy czym:
  1. e-mail musi być wysłany z konta wskazanego przez wnioskodawcę jako e-mail do kontaktu z Urzędem w formularzu zgłoszeniowym projektu zadania;
  2. tytuł e-maila musi zawierać zwrot „Odwołanie” oraz nr ID projektu, którego odwołanie dotyczy;
  3. łączna pojemność załączników nie może przekraczać 10 MB.

Do 1 lipca możliwe jest łączenie zgłoszonych wniosków. Jeżeli czyjś projekt jest bardzo podobny do innego zgłoszonego, po uzgodnieniu tego z  drugim wnioskodawcą, można połączyć oba wnioski i poddać je pod głosowanie jako jedno zadanie.

Weryfikacja merytoryczna wniosków potrwa do 19 sierpnia. Głosowanie odbędzie się w dniach 10-23 września 2024 r.

Wszystkie wnioski zgłoszone do XI edycji Budżetu Obywatelskiego można sprawdzić TUTAJ.