Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Zielony Budżet - wyniki weryfikacji formalnej

V edycja Zielonego Budżetu miasta Katowice jest rekordową, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych wniosków. Do urzędu wpłynęło aż 252 propozycji zadań, a tylko trzy z nich nie spełniły wymogów formalnych.

Weryfikacja formalna wniosków zgłoszonych do piątej edycji Zielonego Budżetu została zakończona. Jeden z wniosków został wycofany na etapie oceny formalnej, trzy wnioski oceniono negatywnie. Do kolejnego etapu weryfikacji zakwalifikowało się 248 projektów – 49 ogólnomiejskich i 199 lokalnych. Łączna, szacowana przez wnioskodawców wartość  propozycji to ponad 9,7 mln złotych.

Podczas oceny formalnej wniosków zgłoszonych do tegorocznego Zielonego Budżetu, trzy zweryfikowaliśmy negatywnie – mówi Justyna Buchalik, naczelniczka wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Katowice. – Przyczyną odrzucenia dwóch wniosków było zgłoszenie zadania na terenie innej dzielnicy niż dzielnica zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku wniosku ogólnomiejskiego formularz zgłoszeniowy nie został wypełniony w pełnym zakresie.

Wnioski zweryfikowane negatywnie - ocena formalna V edycja ZB

Propozycje, które będą przekazane do weryfikacji merytorycznej, jak co roku są różnorodne. Kilka projektów dotyczy ukwieceń, np. w Śródmieściu przy Rondzie Ziętka, Boguciach przy ulicy Markiefki czy w południowych dzielnicach przy ulicy Zaopusta i Boya – Żeleńskiego. Jeden z projektów ogólnomiejskich zakłada nasadzenia narcyzów, hiacyntów i innych roślin cebulowych w każdej dzielnicy. Jak co roku pojawiły się propozycje nasadzeń nowych drzew i krzewów, m.in.: przy psim wybiegu na Placu Budnioka, w parku Zielony Zakątek w Dąbrówce Małej i przy ulicy Marcinkowskiego w Zawodziu, utworzenia łąk kwietnych, np. przy tężni solankowej na Osiedlu Tysiąclecia, przy ulicy Gdańskiej w Ligocie oraz przy zbiegu ulic Gościnnej i Młodzieżowej w Giszowcu.  Pojawiły się także propozycje zadbania o cenny drzewostan w naszym mieście – w Śródmieściu zgłoszony został projekt zakupu urządzenia do ewidencji cennych drzew. Jedno z zadań zgłoszonych dla Giszowca zakłada z kolei wykonanie analizy dendrologicznej drzew w Parku Pod Lipami.

W piątej edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice, najdroższym zgłoszonym pomysłem wśród zadań lokalnych jest projekt zakładający rewitalizację przestrzeni spacerowej pomiędzy dwoma stawami w Ligocie (116 tys. złotych). W tegorocznej edycji znalazły się również niskobudżetowe projekty, zakładające realizację warsztatów, prelekcji czy też niewielkich nasadzeń, jak np. stworzenie krokusowej łączki w Zawodziu, wycenione przez wnioskodawcę na 1 tys. złotych, zazielenienie terenu w pobliżu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Dębie o wartości 1,1 tys. złotych oraz uporządkowanie i zagospodarowane trawnika wzdłuż ulicy Kopalnianej w Boguciach oszacowane na 1630 złotych.

Etap weryfikacji merytorycznej potrwa do 11 września. Na tym etapie analizowane będą m.in. koszt oraz możliwość realizacji zgłoszonych pomysłów. Do 23 września prace zakończy Zespół Oceniający. Wyniki jego prac oraz informację o wyborze zadań przeznaczonych do realizacji poznamy najpóźniej do 30 września.