plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L2/01/X
Tytuł zadania: Remont starego, zniszczonego chodnika na ul. Filarowej - Ligocka
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1076
Wnioskodawca: Borys Pronobis
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Wymiana nawierzchni istniejącego, starego i zniszczonego chodnika na nowy wraz z obrzeżami na ulicy Filarowej w rejonie ulicy Ligockiej i Rolnej.
Lokalizacja główna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia
ul. Filarowa 2, 4, 44; ul. Ligocka 78; ul. Grzyśki 14
Szacunkowe koszty: 28 800.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 31 300.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Trwa wybór wykonawcy prac

Harmonogram realizacji zadania:
Opracowanie dokumentacji projektu /I kwartał 2024
Realizacja projektu /II kwartał 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 roku