plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L5/05/X
Tytuł zadania: Chodnik i przejście dla pieszych do Parku Muchowiec na Ulicy Gawronów
Wnioskodawca: Jacek Godyń
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Wykonanie 15 m2 chodnika oraz wymalowania dwóch przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Gawronów i Zgrzebnioka.
Lokalizacja główna Brynów część wschodnia - Os. Zgrzebnioka
Róg ulic Gawronów i Zgrzebnioka
Szacunkowe koszty: 12 400.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: Chodnik.png;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 15 700.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. W obrębie skrzyżowania istnieją już dwa przejścia dla pieszych, ponadto realizacja zadania będzie wymagała usunięcia istniejącego drzewostanu. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. W chwili obecnej w rejonie skrzyżowania ul. Gawronów – Zgrzebnioka zlokalizowane są dwa przejścia dla pieszych wraz z wykonanymi stosownymi dojściami, które to umożliwiają w sposób bezpieczny i prawidłowy dojście do Parku Muchowiec. Wykonanie dodatkowego przejścia zgodnie ze złożonym wnioskiem nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.