plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L2/03/X
Tytuł zadania: "BOISKO NASZYCH MARZEŃ" - Modernizacja boiska szkolnego przy ZSP 8 w Katowicach
Wnioskodawca: Sylwia Matusiak-Bednarz | sylwiamb83@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Głównym zadaniem projektu jest pokrycie wielofunkcyjnego boiska asfaltowego o wym. 34,5 x 18,5 m nawierzchnią poliuretanową (kolor niebieski), odgrodzenie boiska od budynku szkoły 4-metrowym piłkochwytem, wymalowanie linii do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz wymiana bramy wjazdowej na terenie szkoły, która umożliwi ruch pieszych
Lokalizacja główna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia
ul. Hetmańska 8 40-560 Katowice
Szacunkowe koszty: 238 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: Matusiak-Bednarz Sylwia - załączniki.pdf;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 238 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8.