plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L4/03/X
Tytuł zadania: Budowa chodnika dla pieszych obok bloku Sowińskiego 5
Wnioskodawca: Stanisław Uciakiewicz | suciakiewicz@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Budowa chodnika na trawniku biegnącym obok budynku Sowińskiego 5. W chwili obecnej obok budynku jest 'wąskie gardło', po którym poruszają się zarówno piesi, jak i samochody, co nie pozwala zapewnić bezpieczeństwa ani jednym, ani drugim.
Lokalizacja główna Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
Sowińskiego 5
Szacunkowe koszty: 55 836.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: chodnik.jpg; chodnik 2.jpg;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 58 760.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze uniemożliwiają realizację zadania. Zadanie wymaga ingerencji w istniejącą zieleń. We wskazanej lokalizacji występują sieci infrastruktury podziemnej. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów ze względu na występującą kolizję przedmiotowego zakresu prac z siecią uzbrojenia podziemnego tj. siecią ciepłowniczą. Na dzień dzisiejszy bez wystąpienia o warunki przebudowy przedmiotowej sieci brak jest możliwości oszacowania kosztów jej przebudowy.