plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L3/03/X
Tytuł zadania: ulica 1 MAJA - WYMIANA OŚWIETLENIA ULICY NA LEDOWE
Wnioskodawca: Kinga Zimnicka-Kutz | kzkutz@interia.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: wymiana oświetlenia na ulicy 1 MAJA 1 - 52 na odcinku od Granicznej do Bogucickiej na lampy ledowe ze strumieniem światła skierowanym w dół, nieoślepiające mieszkańców kamienic w ich mieszkaniach
Lokalizacja główna Zawodzie
ul. 1 Maja 1 - 52 na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Bogucickiej
Szacunkowe koszty: 285 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 285 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Istniejące słupy oświetleniowe nie są własnością miasta Katowice. Brak podstaw prawnych do realizacji wniosku.