plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L5/02/X
Tytuł zadania: Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Zgrzebnioka, pomiędzy ul. Gawronów a ul. Cietrzewi
Wnioskodawca: Kacper Kwiecień | 733779960
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Projekt ma na celu wytyczenie ścieżki rowerowej, o szerokości 1,5m, na ulicy Zgrzebnioka, łącząc ulicę Gawronów z Drozdów i umożliwiając rowerzystom bezpiecznie poruszać się wskazaną częścią ulicy Zgrzebnioka, który należy do wyjątkowo ruchliwych
Lokalizacja główna Brynów część wschodnia - Os. Zgrzebnioka
Ul. Zgrzebnioka, pomiędzy ulicami Gawronów i Cietrzewi
Szacunkowe koszty: 212 350.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: ścieżka rowerowa BO.docx;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 378 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie niemożliwe do realizacji ze względu na konieczność ingerencji w występującą zieleń. Przeprowadzona analiza uwarunkowań wykazała, że poprowadzenie infrastruktury rowerowej o wskazanych parametrach w standardach rowerowych GZM wymagać będzie usunięcia kilkudziesięciu drzew i krzewów oraz przebudowy infrastruktury sieci oświetleniowej. Dodatkowo ul. Zgrzebnioka objęta jest strefą Tempo 30, czyli strefą uspokojonego ruchu, w której nie projektuje się wydzielonej infrastruktury rowerowej, co potwierdzają zapisy dokumentu pn. "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej" opracowane na zlecenie GZM. Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza maksymalną wartość pojedynczego zadania dla dzielnicy nr 5 w X edycji Budżetu Obywatelskiego.