plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/02/X
Tytuł zadania: Z książką przez życie. Dofinansowanie Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z Oddziałem Książki Mówionej w Katowicach, ul. Ligonia 7
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 583
Wnioskodawca: Ingeborga Greiner-Otręba | ingeborgagreiner@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Dofinansowanie biblioteki w celu zakupu nowości wydawniczych, sprzętu elektronicznego i akcesoriów elektronicznych, doposażenia Filii nr 1 oraz organizowania spotkań i prelekcji dla czytelników.
Lokalizacja główna Śródmieście
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 1 z Oddziałem Książki Mówionej ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Szacunkowe koszty: 19 200.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 19 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Zakup książek i audiobooków – w trakcie realizacji; zakup sprzętu oraz wyposażenia filii – zrealizowano; działalność kulturalno oświatowa – w trakcie realizacji 

Harmonogram realizacji zadania:

  • Zadanie zakup książek i audiobooków

Etapy realizacji zadania: wybór dostawcy, zakup książek i audiobooków.
Termin realizacji: do 31 października 2024r.

  • Zadanie zakup sprzętu oraz wyposażenie filii

Etapy realizacji zadania: rozeznanie rynku, zakup sprzętu, akcesoriów oraz doposażenia.
Termin realizacji: do 31 sierpnia 2024 r.

  • Zadanie działalność kulturalno-oświatowa

Etapy realizacji zadania: zaplanowanie spotkań, wybór autorów/prelegentów, przeprowadzenie spotkań.
Termin realizacji: do 10 grudnia 2024 r.

Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2024 roku