plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/01/X
Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 438
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach. Pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Miejska Bibliotek Publiczna Filia nr 6 ul. Bytomska 8a 40-149 Katowice
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: zakup książek i audiobooków – w trakcie realizacji; działalność kulturalno-oświatowa – w trakcie realizacji

Harmonogram realizacji zadania:

  • Zadanie zakup książek i audiobooków:
    Etapy realizacji zadania: wybór dostawcy; zakup książek i audiobooków.
    Termin realizacji zadania od 10 stycznia do 31 października 2024 r.
  • Zadanie działalność kulturalno-oświatowa.
    Etapy realizacji zadania: zaplanowanie spotkań, wybór autorów/prelegentów/prowadzących warsztaty; zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkań; przeprowadzenie spotkań.
    Termin realizacji zadania od 15 stycznia do 10 grudnia 2024 r.

Planowany termin zakończenia zadania: 10 grudnia 2024 roku