plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/01/X
Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach. Pozyskanie środków na działalność kulturalno-oświatową.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Miejska Bibliotek Publiczna Filia nr 6 ul. Bytomska 8a 40-149 Katowice
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna