plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/02/X
Tytuł zadania: Modernizacja i adaptacja biblioteki szkolnej celem stworzenia nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjnej wraz z zakupem sprzętu IT, mebli blibliotecznych i nowych zasobów bibliotecznych w Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1268
Wnioskodawca: Anna Jacher | Anna Jacher
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zadanie będzie polegać na modernizacji i adaptacji biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach / obiekt szkoły zlokalizowany przy ul. Dekerta 1. Modernizacja pozwoli na stworzenie nowoczesnej przestrzeni czytelniczej i edukacyjno-kulturalnej, otwartej na potrzeby różnorodnych grup użytkowników, przede wszystkim uczniów, nauczycieli oraz środowiska lokalnego, przestrzeni funkcjonalnej, przystosowanej do nowych technologii, pobudzającej wyobraźnię. Nowoczesna biblioteka spełni również nieocenioną rolę w kształtowaniu kompetencji czytelniczych u kolejnych roczników naszych uczniów. Zakres prac będzie obejmował m.in. wykonanie projektu - aranżacji biblioteki, wyburzeniu ścian działowych, wyodrębnieniu przestrzeni czytelniczej wraz z infrastrukturą informatyczną., wygładzenie i malowanie powierzchni ścian i sufitu, wykonanie niezbędnych prac elektryczno-instalacyjnych (dodatkowe gniazdka, punkty świetlne), wymiana wykładziny, zakup regałów bibliotecznych, stolików, krzeseł, mebli bibliotecznych, zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, urządzenia do kserowania, wyposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Szkoła Podstawowa nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach ul. Dekerta 1
Szacunkowe koszty: 245 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 270 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 17
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: 26.03 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 28.05, trwa zbieranie ofert na zakup pomocy dydaktywcznych. Planowany zakup do dnia 30.08: komputer i oprogramowanie 5 kpl, tablica interaktywna, kserokopiarka, meble biblioteczne oraz książki i ebooki

Harmonogram realizacji zadania:
Wszczęcie postępowania przetargowego na usługę opracowania dokumentacji projektowej /luty 2024
Opracowanie dokumentacji projektowej /kwiecień 2024
Wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych /maj 2024
Wykonanie robót budowlanych /sierpień 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 30 sierpnia 2024 roku