plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/11/X
Tytuł zadania: Odnawiamy plac zabaw w SP 15
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1078
Wnioskodawca: Adam Skowron | skowronpr@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności i stanu technicznego placu zabaw w szkole nr 15 w Katowicach. W ramach działania ma zostać wymieniona konstrukcja "domek ze zjeżdżalnią i pomostem", pozostałe elementy placu zabaw mają zostać odnowione oraz odmalowane, na placu ma także pojawić się żagiel przeciwsłoneczny zamontowany na 6 masztach. Pod żaglem mają zostać zamontowane ławki. W ramach projektu ma także zostać zmodernizowany zeskok skoczni w dal.
Lokalizacja główna Śródmieście
ul. Adamskiego 24, Katowice
Lokalizacja alternatywna Śródmieście
ND
Szacunkowe koszty: 76 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 76 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 15
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Przygotowywanie wniosku o wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Harmonogram realizacji zadania:
Wysłanie zapytań ofertowych /marzec 2024
Wybór oferty /kwiecień 2024
Zakup i montaż  lipiec /sierpień 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 31 sierpnia 2024 roku