plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L13/08/X
Tytuł zadania: Ogród zmysłów dla najmłodszych – Ogród sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 97 w Katowicach
Wnioskodawca: Arkadiusz Pawlik | ogrod.koszycki@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Projekt ma na celu utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 97 w Katowicach przy ulicy Wiślanej 9. Ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie i oddziaływanie na zmysły takie jak wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, które to zmysły powinny być szczególnie stymulowane u dzieci. Ogród dostępny będzie nie tylko dla wychowanków przedszkola, ale również w wyznaczonych godzinach dla mieszkańców naszego miasta. Ogród ten będzie spełniać trzy funkcje: - rekreacyjną (jako dopełnienie istniejącego placu zabaw), - edukacyjną (możliwość prowadzenia zajęć w ogrodzie), - sensoryczną (korzystający z ogrodu będą poddawani zewsząd bodźcom zmysłowym). Projektowane strefy w ogrodzie i zmysły/funkcje, które pobudzają to: - strefa dydaktyczno-integracyjna – z altaną o funkcji zewnętrznej sali przedszkolnej i integracyjnego miejsca spotkań - rozwój naukowy i społeczny, - strefa użytkowa - ze szklarnią, drewnianymi skrzyniami na warzywa, krzewami owocowymi oraz mini sadem – zmysł smaku i węchu, - strefa łąki kwietnej - z łąką kwietną i domkami dla owadów – zmysł wzroku, słuchu i węchu, - strefa kwiatów i owadów - z roślinami na stanowisko słoneczne, kwitnącymi w różnych okresach, przyciągające owady, w tym motyle – zmysł wzroku, słuchu i węchu, - strefa ziołowa - z roślinami ziołowymi, silnie pachnącymi – zmysł smaku i węchu, - strefa szumu - głównie z trawami ozdobnymi wydającymi szum i dźwięki podczas poruszania się na wietrze – zmysł słuchu i nauka wyciszenia, - strefa ścieżki sensorycznej - ze ścieżką sensoryczną – zmysł równowagi, dotyku i rozwój motoryki, - strefa cienia – z roślinami o różnej fakturze, kolorach i typach liści na stanowisku cienistym oraz budką dla jeża - zmysł dotyku i wzroku. Dzięki realizacji tego projektu dzieci i młodzież będą miały możliwość kontaktu z naturą, wypoczynku, zabawy, a jednocześnie nauki. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.
Lokalizacja główna Bogucice
Wiślana 9 (Miejskie Przedszkole nr 97)
Szacunkowe koszty: 99 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 99 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 97