plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L4/05/X
Tytuł zadania: Rewitalizacja kortów tenisowych w Dolinie Trzech Stawów
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 738
Wnioskodawca: Krzysztof Gargula | krzysztof.garg@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Celem projektu jest rewitalizacja kortów tenisowych znajdujących się w Dolinie Trzech Stawów oraz udostepnienie ich bezpłatnie na użytek publiczny. Planuje się poddać renowacji cześć istniejącej nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 35 metrów i długości 35 metrów (na tym obszarze powstaną dwa niezależne korty tenisowe zakończone po obu stronach i przedzielone piłkochwytem), dzięki czemu na obiekcie będą mogły niezależnie odbywać się / grać nawet dwa mecze deblowe. Z kortów tenisowych będą mogli korzystać wszyscy nieodpłatnie od malucha po seniora. Korty tenisowe, które dostaną tzw. "drugie życie" dzięki rewitalizacji będą stanowiły źródło sportu, zabawy i rekreacji głównie dla mieszkańców osiedla Paderewskiego - Muchowiec. Projekt jest naturalną kontynuacją projektu, który został wybrany do realizacji w zeszłym roku w BO Katowice (projekt lokalny) tj. Ścianki treningowej do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów (planowane zakończenie realizacji 3 kwartał 2023) - ścianka tenisowa i korty tenisowe będą się wzajemnie uzupełniały. Projekt zakłada wykonanie: * renowację i naprawę istniejącej nawierzchni asfaltowej do gry w tenisa ok. 1200 m2 (z czego nawierzchnia 2 kortów która zostanie wyróżniona specjalistyczną farbą do asfaltu to ok 480 m2); * wybudowanie 3 konstrukcji z piłkochwytami przystosowane do gry w tenisa ziemnego (zgodnie z rysunkiem pn.: Obszar realizacji projektu), dwie konstrukcje za liniami końcowymi kortów oraz jedna dzieląca oba korty tenisowe (z możliwością przejścia z jednego kortu na drugi); * zakup i instalację specjalistycznych słupków na siatkę tenisową z wysoką odpornością na warunki atmosferyczne); * zakup i instalację profesjonalnych siatek tenisowych (z wysoką odpornością na warunki atmosferyczne). Renowacja nawierzchni ma polegać na wypełnieniu nowym asfaltem dziur i zniwelowaniu nierówności na istniejącej nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo naprawiona nawierzchnia będzie na koniec pomalowana (obszar wyznaczony przez korty tenisowe ok 480 m2) farbą do asfaltu w kolorze ziemistym oraz zostaną na niej wyznaczone granice obszaru poprzez namalowanie białych linii wyznaczających dwa korty tenisowa (z możliwością rozgrywania meczy deblowych).
Lokalizacja główna Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
przy ul. Trzech Stawów
Lokalizacja alternatywna Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
Szacunkowe koszty: 127 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: Obszar realizacji projektu.jpg;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 255 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 10 000 zł