plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/03/X
Tytuł zadania: BO KSIĄŻKI się liczą - zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 442
Wnioskodawca: Sławomir Hordejuk | slawomirh@o2.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: W ramach projektu zakupione zostaną nowości książkowe dla Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.
Lokalizacja główna Śródmieście
ul. Rybnicka 11, 40-038 Katowice
Szacunkowe koszty: 15 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 15 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: zakup książek – w trakcie realizacji

Harmonogram realizacji zadania:
Etapy realizacji zadania: wybór dostawcy; zakup książek.
Termin realizacji zadania od 10 stycznia do 31 października 2024 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 31 października 2024 roku