plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L2/05/X
Tytuł zadania: Literackie inspiracje - zakup nowości książkowych i materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 638
Wnioskodawca: Barbara Kosterska
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zadanie ma na celu zakup nowości książkowych, z przeznaczeniem dla czytelników dorosłych oraz młodzieży i dzieci. Ponadto zakup materiałów plastycznych wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjno-literackich.
Lokalizacja główna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia
40-560 Katowice ul. Grzyśki 19a
Szacunkowe koszty: 22 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 22 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: zakup książek i audiobooków – w trakcie realizacji; działalność kulturalno-oświatowa – w trakcie realizacji 

Harmonogram realizacji zadania:

  • Zadanie zakup książek i audiobooków.
    Etapy realizacji zadania: wybór dostawcy; zakup książek i audiobooków.
    Termin realizacji zadania od 10 stycznia do 31 października 2024 r.
  • Zadanie działalność kulturalno-oświatowa.
    Etapy realizacji zadania: rozeznanie rynku; zakup materiałów plastycznych.
    Termin realizacji zadania od 15 stycznia do 10 grudnia 2024 r.

Planowany termin zakończenia zadania: 10 grudnia 2024 roku