plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L2/06/X
Tytuł zadania: Optymalizacja miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gallusa
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Magdalena Szot
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Optymalizacja miejsca parkingowych na ul. Gallusa, mająca na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Dokładnym miejscem objętym działaniem jest ciąg ul Gallusa od Pomnika Poległych Górników Kopalni Wujek (czyli od krzyża), aż do sygnalizacji świetlnej na ul. Mikołowskiej. Wzdłuż ul Gallusa są parkingi równoległe oddzielone od chodnika pasem zieleni. Aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych powinny zostać usunięte trawniki, a w ich miejsce powinny zostać zrobione miejsca parkingowe skośne. Ulica jest jednokierunkowa, więc nie byłoby to utrudnieniem w parkowaniu, a usunięte trawniki nie byłyby stratą dla dzielnicy - nie mają funkcji estetycznej, gdyż służą aktualnie jako wychodek dla psów (sic!). Miejsca, w których na trawnikach są drzewa, oczywiście pozostałyby bez zmian (wycinki drzew).
Lokalizacja główna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia
Ul Gallusa
Szacunkowe koszty: 91 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 91 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie niemożliwe do realizacji ze względu na konieczność ingerencji w występującą zieleń (likwidacja drzew) oraz uzbrojenie podziemne kolidujące z przyszłymi pracami dotyczącymi budowy miejsc postojowych. Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Miasto (część terenu wskazanego we wniosku - rejon skrzyżowania ul. Gallusa z ul. Mikołowską/Ligocką wchodzi w zakres opracowanej w 2021 roku dokumentacji koncepcyjnej dla zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa - Woźniczki").