plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L7/03/X
Tytuł zadania: Lampy oświetleniowe (6 szt.) - Park Mościckiego (Załęże)
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Maria Danielska | tel. 606 618 433
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Planuje się stopniowe wyposażenie Parku Mościckiego w poszczególne niezbędne wyposażenie w 6 sztuk lamp oświetleniowych. Jest to na początek, aby zapewnić mieszkańcom Kolonii i ich najbliższym bezpieczne przebywanie w tym miejscu do późnych godzin popołudniowych w różnych porach roku.
Lokalizacja główna Załęże
Katowice - Załęże, Kolonia Mościckiego, ul. Gliwicka, Park Mościckiego (koło przystanku tramwajowego)
Szacunkowe koszty: 162 680.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Zadanie niemożliwe do realizacji - teren udostępniony teren udostępniony instytucji publicznej. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Teren wskazany we wniosku jest udostępniony instytucji publicznej celem budowy urządzeń przesyłowych (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna). Realizowane będzie tam także skarpowanie terenu w związku z realizacją inwestycji na działce sąsiedniej.