plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L9/09/X
Tytuł zadania: Rozbiegane KATOWICE- narty biegowe
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Adam Baryła | 694 644 912
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Głównym celem projektu jest propagowanie wysiłku fizycznego o każdej porze roku. Zajęcia będą odbywać sie cykliczne na terenie katowickich parków. Narciarstwo biegowe to popularny sport zimowy, który oferuje świetny trening układu krążenia, a także możliwość odkrywania piękna zimowego krajobrazu. Zajęcia w założeniu będą darmowe i dostępne dla każdego- zostanie zakupiona większa ilość butów w różnych rozmiarach, tak aby każdy czuł się mile widziany.
Lokalizacja główna Osiedle Tysiąclecia
Piastów 17
Szacunkowe koszty: 20 500.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 38 800.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych ze względu na zbyt duże koszty obsługi projektu w stosunku do prognozowanej liczby korzystających ze sprzętu.