plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/04/X
Tytuł zadania: Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 14
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 467
Wnioskodawca: Izabela Wolniewicz
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 14. Zakup wzbogaci ofertę czytelniczą Filii nr 4. Pozwoli mieszkańcom dzielnicy na korzystanie z większej liczby interesujących tytułów, jednocześnie ułatwiając do nich dostęp bez konieczności przemieszczania się w inne dzielnice miasta.
Lokalizacja główna Śródmieście
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 4, ul. Poniatowskiego 14, 40-055 Katowice
Szacunkowe koszty: 8 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 8 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejska Biblioteka Publiczna
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: zakup książek – w trakcie realizacji

Harmonogram realizacji zadania:
Etapy realizacji zadania: wybór dostawcy, zakup książek.
Planowany termin zakończenia zadania: 31 października 2024 roku