plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/05/X
Tytuł zadania: Wyznaczenie miejsc parkingowych na parkingu miejskim ul. Ściegiennego 43-43g
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Wnioskodawca: Janusz Mierzwa | 501412870
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Projekt i wykonanie miejsc parkingowych, oznaczenie latarni taśmami odblaskowymi lub farbą odblaskową.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Ściegiennego 43-43g, 40-114 Katowice Wełnowiec Józefowiec
Szacunkowe koszty: 4 400.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Stan własnościowy terenu nie pozwala na realizację zadania.