plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L2/07/X
Tytuł zadania: Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1049
Wnioskodawca: Iwona Niedbał | iwona.niedbał@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Remont dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Katowicach zakłada wymianę parkietu, naprawę tynków ściennych, malowanie sali oraz montaż siatek ochronnych na lampach. Zadanie jest dedykowane bezpośrednio uczniom i mieszkańcom dzielnicy Brynów. Sala pozwoli na realizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz rozwijających, które wpłyną na poprawę sprawności fizycznej młodych ludzi i wdrażać będą do budowania zachowań prozdowotnych.
Lokalizacja główna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia
ul. Gallusa 5 40-594 Katowice
Szacunkowe koszty: 169 519.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 194 823.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7.