plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L3/13/X
Tytuł zadania: Film pod Chmurką - kino plenerowe
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 157
Wnioskodawca: Honorata Wapienik
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: W ramach zadania chcielibyśmy zorganizować trzy pokazy filmowe. Wydarzenie odbywałoby się w wakacyjne dni, tak aby móc urozmaicić pobyt mieszkańcom Zawodzia w mieście podczas wakacji (lipiec-sierpień) . Projekcje odbyłyby się w Ogrodzie Działu ,,Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury BOGUCICE-ZAWODZIE, co zostało już uzgodnione z pracownikami tej instytucji. Każdy uczestnik będzie miał okazję do spędzenia relaksującego wieczoru pod katowicką chmurką.
Lokalizacja główna Zawodzie
Ul. Marcinkowskiego 13a, 40-233 Katowice Zawodzie
Szacunkowe koszty: 44 500.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kultury
Szacunkowe koszty: 44 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"