plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/12/X
Tytuł zadania: Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 340
Wnioskodawca: Adam Skowron | skowronpr@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zadanie zakłada stworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Przedszkola nr 2 w Katowicach. W ramach realizacji ma powstać ścieżka sensoryczna złożona z 5 kwater z różnymi nawierzchniami, 2 elementy placu zabaw stymulujące zmysł słuchu, 2 elementy placu zabaw stymulujące zmysł wzroku, 1 miejsce stymulujące zmysł dotyku.
Lokalizacja główna Śródmieście
Księdza Biskupa Teodora Kubiny 4, 40-070 Katowice
Lokalizacja alternatywna Śródmieście
ND
Szacunkowe koszty: 32 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 66 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 000 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 2.

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: 01.03 zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 29.03

Harmonogram realizacji zadania:
Wszęcie postępowania na usługę opracowania dokumentacji projektowej /styczeń 2024
Opracowanie dokumentacji projektowej /marzec 2024
Wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych /kwiecień 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 31 sierpnia 2024 roku