plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/06/X
Tytuł zadania: Wybrukowanie alejek głównych w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach stanowiących łącznik komunikacyjny pomiędzy ul. Kościuszki i Mikołowską dla okolicznych mieszkańców
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1032
Wnioskodawca: Marek Kropidło
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Wybrukowanie alejek głównych w ROD im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach stanowiących łącznik komunikacyjny pomiędzy ul. Kościuszki i Mikołowską dla okolicznych mieszkańców
Lokalizacja główna Śródmieście
40-053 Katowice ul. Barbary 18
Lokalizacja alternatywna Śródmieście
40-053 Katowice, ul. Barbary 18
Szacunkowe koszty: 521 100.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 521 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE