plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L8/07/X
Tytuł zadania: Kompleks rekreacyjno -sportowy na terenie osiedla Witosa
Wnioskodawca: Kamila Sominka | Kamila Sominka tel. 500546360
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Budowa toru dla rowerzystów, rolkarzy, ścieżek spacerowych oraz wiaty na grilla
Lokalizacja główna Osiedle Witosa
Okolice ulicy Grabskiego, teren po byłym nasypie kolejowym
Szacunkowe koszty: 330 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Stan własnościowy terenu nie pozwala na realizację zadania.