plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L2/09/X
Tytuł zadania: Remont infrastruktury pieszej na osiedlu przy Kopalni Wujek
Wnioskodawca: Adrian Kowalski | kowalski.adrianslawomir@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zadanie zakłada remont 2 fragmentów chodników na osiedlu, a także zamontowanie 2 ławek dla pieszych (model, kolor, kształt itd. takie same jak te ławki, które zamontowano na osiedlu w 2020 roku - w ramach realizacji innego wniosku do budżetu obywatelskiego) - tak, aby zachować estetyczną spójność. Projekt przewiduje remont fragmentu chodnika, przy przystanku autobusowym, który w tej chwili jest jedynie nieco utwardzony. Nie ma tam nawierzchni z kostki, piesi poruszają się po klepisku. W czasie / po opadach śniegu/deszczu wiąże się to ze sporą niewygodą i utrudnieniami. Usunięte zostałyby stare obrzeża chodnikowe, zamontowano by nowe, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniono szarą kostką Baum. To umożliwiłoby połączenie chodnika znajdującego się przy ulicy Dziewięciu z Wujka z istniejącym chodnikiem prowadzącym w stronę osiedli przy ulicach Gallusa i Dziewięciu z Wujka. Drugim fragmentem chodnika, który zostałby wyremontowany jest niewielki odcinek chodnika prowadzącego od strony ulicy Dziewięciu z Wujka w stroną bloków przy ulicy Ligockiej (szczegóły pokazane na zdjęciach w załączniku).
Lokalizacja główna Załęska Hałda - Brynów część zachodnia
40-596 Katowice ul. Dziewięciu z Wujka 2-2d
Szacunkowe koszty: 24 640.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: Dziewięciu_z_Wujka2.pdf;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Stan własnościowy terenu nie pozwala na realizację zadania. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Geodezji ze względu na niezgodność stanu prawnego nieruchomości z postanowieniami regulaminu Budżetu Obywatelskiego - w szczególności § 1 pkt. 4. Wskazane we wniosku działki stanowią własność Miasta Katowice i pozostają w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.