plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/09/X
Tytuł zadania: Zielony skwer w centrum Katowic
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1884
Wnioskodawca: Grzegorz Żądło | gzadlo@wp.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zadanie będzie polegać na zerwaniu asfaltu ze starego śladu drogi i w tak uwolnionej przestrzeni urządzeniu skweru poprzez nasadzenie drzew, krzewów i bylin oraz postawienie ławek i wyznaczenie ścieżki z nawierzchni mineralnej. Asfalt wraz z podbudową powinien zostać usunięty na głębokość około 30 cm. W jego miejscu musi zostać nawieziona ziemia. Konkretne rozwiązania odnośnie zazielenia przestrzeni będą uzależnione od podziemnego uzbrojenia terenu i zastanej sytuacji po zerwaniu asfaltu.
Lokalizacja główna Śródmieście
Ul. Kilińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Jordana.
Szacunkowe koszty: 128 400.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 165 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia Projektanta. Zamawiający w dniu 10 stycznia 2024 roku podpisał umowę na projekt. Termin zakończenia prac projektowych 29 maja 2024 roku.  

Harmonogram realizacji zadania:
Wybór wykonawcy projektu /grudzień 2023
Podpisanie umowy z projektantem /styczeń - luty 2024
Postępowanie przetargowe i wybór wykonawcy /czerwiec 2024
Wykonanie prac /do końca grudnia 2024
Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2024 roku