plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/07/X
Tytuł zadania: Czyste powietrze dla przedszkolaków. Oczyszczacze powietrza dla Przedszkola nr 47 w Katowicach.
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 327
Wnioskodawca: Ewa Szanecka
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Zakup 7 oczyszczaczy powietrza oraz filtrów do sal przedszkolnych oraz szatni w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 47 w Katowicach. 4 oczyszczacze do pomieszczeń do 100 metrów kwadratowych i 3 oczyszczacze do pomieszczeń do 60 metrów kwadratowych.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Katowice ulica Słoneczna 60
Szacunkowe koszty: 26 500.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 26 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych - zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, urządzenia tego typu nie wpływają w sposób zauważalny na poprawę jakości powietrza.

Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie.

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: zbieranie ofert na zakup 7 szt. oczyszczaczy powietrza do sal

Harmonogram realizacji zadania:
Wysłanie zapytania ofertowego /marzec 2024
Wybór wykonawcy, zakup oczyszczaczy /maj 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 roku