plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: M/27/X
Tytuł zadania: „Zaczytana dziewiętnastka” – zakup książek do biblioteki dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1371
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: OGÓLNOMIEJSKI (na terenie miasta Katowice, odpowiadający na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy)
Opis zadania: Celem projektu jest zakup książek, czasopism, audiobooków i innych pomocy dydaktycznych dla biblioteki Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach. Doposażenie biblioteki w nowości czytelnicze, audiobooki, e-booki, czasopisma, pozwoli na zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży czytaniem.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
ul. Krzyżowa 12 40-111 Katowice
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: BO 2023 logo nr 2 Zaczytana 19 kopia.jpg; BO 2023 logo nr 1 Zaczytana 19 kopia.jpg;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 25 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego, ul. Krzyżowa 12 40-111 Katowice