plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/08/X
Tytuł zadania: „Plac zabaw od nowa” czyli rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw mieszczącego się przy ulicy Mikusińskiego w Katowicach
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1204
Wnioskodawca: Łukasz Hankus | hankuslukasz7@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw, aby uatrakcyjnić dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu. W chwili obecnej nie ma w obrębie planowanej inwestycji miejsca o tak bogatym zestawie urządzeń zabawowych i sprawnościowych, w tym pozwalających na dostęp dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich do elementów architektury. Zadanie rozpocznie się od wykonania projektu aranżacji całości przedsięwzięcia. Działania będą obejmować demontaż obecnie istniejących urządzeń i architektury, zagospodarowanie terenu (poszerzenie o ewentualny nowy obszar w granicach wyznaczonych możliwości) oraz montaż nowych urządzeń zabawowych i sprawnościowych. Nastąpi renowacja urządzeń i wyposażenia aktualnie znajdującego się na terenie inwestycyjnym i doposażenie go w nowe urządzenia oraz elementy małej architektury obejmujący ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Cały teren placu zabaw będzie ogrodzony. Planowane nowe elementy wyposażenia placu zabaw, poza aktualnymi: 1. Dla najmłodszych przykładowo takie jak domek zabawowy ze zjeżdżalnią, domek integracyjny/edukacyjny, zestaw integracyjny, w tym przeprawa tunelowa, statek z piaskownicą. Elementy architektury umożliwią dostęp dzieciom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich do zestawów zabawowych i elementów edukacyjnych. 2. Dla dzieci starszych przykładowo takie jak równoważnia, zjazd linowy, zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy, piramida linowa.
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Ul. Mikusińskiego, 40-143 Katowice / Plac Świętego Józefa Robotnika
Szacunkowe koszty: 365 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 360 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 15 000 zł