plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L9/03/X
Tytuł zadania: Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 3740
Wnioskodawca: Ilona Swoboda | ilonaswoboda61@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Wykonanie 10 kompletów (dwóch) lamp doświetlających przejście dla pieszych wraz z lampami ostrzegawczymi. Realizacja zadania planowana jest na przejściach dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie Osiedla Tysiąclecia. Zestaw obejmuję montaż dwóch lamp z oprawą ledową wraz z podłączeniem do infrastruktury energetycznej miejskiej. Na każdej z lamp zabudowana będzie lampa ostrzegająca kierujących pojazdami o obecności pieszych na przejściu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Osiedla w szczególności osób starszych i dzieci. Zadanie zostało skonsultowane z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Wydział Ruchu Drogowego celem ustalenia, które przejścia zlokalizowane na osiedlu Tysiąclecia są szczególnie niebezpieczne i to właśnie one zostały potraktowane priorytetowo w projekcie. Poczynione uzgodnienia potwierdziły słuszność i celowość projektu.
Lokalizacja główna Osiedle Tysiąclecia
W rejonie: 1. budynku przy ul. Tysiąclecia 21 2. budynku przy ul. Tysiąclecia 4 3. pawilonu handlowego przy ul. Piastów 6 4. budynku przy ul. Piastów 22 5. skrzyżowania ul. Krzywoustego i ul. Piastów, obok ronda Wolnego 6. przystanku autobusowego na ul. Mieszka I oraz budynku przy ul. Mieszka I 11 7. budynku przy ul. Mieszka I 7 8. budynku przy ul. Chrobrego 37 9. skrzyżowania ul. Ułańskiej oraz Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej 10. budynku przy ul. Tysiąclecia 84
Szacunkowe koszty: 450 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: aktualne przejścia.png;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 400 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Oszacowana wartość realizacji zadania (600 000 zł) przekracza maksymalną wartość pojedynczego zadania dla dzielnicy nr 9 w X edycji Budżetu Obywatelskiego.

Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawczynią, zostaje zmniejszony zakres wniosku do 10 aktywnych przejść dla pieszych. Zweryfikowany koszt zadania - 400 000 zł. Szacunkowy roczny koszt utrzymania 6 700 zł.

Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: zadanie w trakcie realizacji

Harmonogram realizacji zadania:
Opracowanie dokumentacji projektu /I-II kwartał 2024
Realizacja projektu /II-III kwartał 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 30 września 2024 roku