plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L11/03/X
Tytuł zadania: Modernizacja chodnika, wykonanie oświetlenia oraz zagospodorowanie placyku na parkingu
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 529
Wnioskodawca: Ewa Ferdek | telefon: 696 006 004
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: - wykonanie chodnika o dł. ok 60-70 m szer. 1,5 m - zainstalowanie lamp parkingowych - 2 szt. - wykonanie parkingu o wym. ok 26-14 m - chodnik i placyk znajdują się się na końcu ul. Nowy Świat - chodnik prowadzi do przystanków autobusowych przy ulicach: Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego
Lokalizacja główna Wełnowiec - Józefowiec
Dzielnica Wełnowiec - Józefowiec ul. Nowy Świat do skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego
Szacunkowe koszty: 271 200.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 271 200.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 4 500 zł.
Zadanie możliwe do realizacji z wyłączeniem części działki 8/15 objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - teren o symbolu 5 ZP, dla którego planowana jest inwestycja jest niezgodny w zakresie budowy miejsc postojowych.
Zadanie o charakterze dwuletnim.