plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/05/X
Tytuł zadania: WF na miarę XXI wieku. Sala fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla "Konopy"
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 1238
Wnioskodawca: Joanna Morys | morys.joanna@lo2katowice.edu.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej salki fitness oraz zakup sprzętu sportowego dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Realizacja zadania poszerzy bazę sportową szkoły, wyjdzie naprzeciw zainteresowaniom uczniów i mieszkańców oraz umożliwi im realizację własnych pasji oraz aktywnego spędzania czasu.
Lokalizacja główna Śródmieście
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, ul. Głowackiego 6
Szacunkowe koszty: 130 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 130 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie II Liceum Ogólnokształcące
Informacje o realizacji zadania

Harmonogram realizacji zadania:
Wysłanie zapytań ofertowych /luty 2024
Wybór oferty /marzec 2024
Zakup i instalacja /sierpień 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 30 września 2024 roku