plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/07/X
Tytuł zadania: "Sport to zdrowie" - stworzenie strefy sportowej przy SP 10
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 296
Wnioskodawca: Fajer Karolina | fajer.karolina@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Celem zadania jest stworzenie strefy sportowej na zielonym terenie przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach. W ramach projektu zostaną zainstalowane elementy infrastruktury sportowej, tj. siłownia zewnętrzna oraz urządzenia wielostanowiskowe do wspinaczki. Dzięki różnorodnym urządzeniom strefa sportowa będzie atrakcyjnym miejscem dostosowanym do potrzeb użytkowników w różnym wieku. W ramach inwestycji zostaną zakupione urządzenia: narciarz, wioślarz, ławka, urządzenie dwustanowiskowe wahadło i twister, urządzenie dwustanowiskowe wyciskane pionowe i wyciskanie, wielostanowiskowe urządzenie do wspinaczki, 4 ławki, tablica informacyjna. Rodzaj planowej inwestycji wymaga również odpowiedniego przygotowania terenu, wyrównania oraz wyłożenia bezpieczną nawierzchnią.
Lokalizacja główna Śródmieście
ul. Sokolska 23
Szacunkowe koszty: 240 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 234 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 10
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: 29.01 zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 29.03, odbiór dokumentacji, wszczęcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych

Harmonogram realizacji zadania:
Przygotowanie dokumentacji projektowej; przetarg na projekt /marzec 2024 r.
Przetarg na realizację robót; podpisanie umowy /czerwiec 2024 r.
Prace wykonawcze /wrzesień 2024 r.
Planowany termin zakończenia zadania: 30 września 2024 roku