plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/08/X
Tytuł zadania: Nowoczesne, kreatywne sale zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 45
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 139
Wnioskodawca: Agnieszka Bytomska | 606 994 773
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Przedszkole jest zwykle pierwszym miejscem, w którym dzieci uczą się życia w większej grupie osób. Proces adaptacji dzieci do funkcjonowania w przedszkolu dla wielu maluchów nie jest procesem łatwym, co wynika w głównej mierze z indywidualnych predyspozycji i wrażliwości dzieci. Jednym z czynników ułatwiających dzieciom odnalezienie się w przedszkolnej rzeczywistości, a w dalszej przyszłości zapewnienie warunków do rozwoju różnych strefach aktywności jest zapewnienie optymalnego, bezpiecznego i estetycznego i edukującego otoczenia. W wieku przedszkolnym rozwija się umysł dzieci, ich umiejętności i zainteresowania. Na tym etapie nauka odbywa się głównie poprzez zabawę. Zabawa bowiem odgrywa szczególną rolę we wczesnej edukacji dziecka, rozumianej jako proces budowania fundamentu całego jego życia i doskonalenia osobowego. Jest podstawową formą aktywności dziecka i poznawania rzeczywistości, wpływa na rozwój procesów poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych. Kształtuje osobowość dziecka, budzi i rozwija jego stosunek do coraz szerszego otoczenia społecznego, przyczynia się również do rozwoju sprawności fizycznej. By rozwój umysłowy przebiegał poprawnie, istotne są odpowiednio dobrane narzędzia i metody. Dzieci powinny być angażowane w różnorodny sposób, z możliwością wykorzystywania przy tym swojego ciała i zmysłów. Rozbudzając ciekawość atrakcyjnymi zadaniami „proces uczenia staje się skuteczniejszy. Od wielu lat w zabawie towarzyszą dzieciom klocki. W edukacji mogą stać się doskonałym narzędziem do nabywania nowych kompetencji. Dzięki nim rozwijamy zdolności do polisensorycznego poznania, kształcimy zmysły, wzbogacamy wiedzę na temat świata materialnego i personalnego, wypróbowujemy nowe zachowania i czynności. Ponieważ przedszkole przygotowuje dzieci zarówno do dalszej edukacji w szkole, jak i do funkcjonowania w świecie, budowanie kompetencji społecznych jest jednym z najważniejszych elementów składających się na rozwój dziecka. To czego przedszkolaki nauczą się teraz, będzie miało wpływ na resztę ich życia. Projekt zakłada stworzenie pracowni wyposażonej w system LEGO© Education. W ramach projektu stworzone zostanie 5 pracowni. 1. Pracownia umiejętności technicznych i kodowania STEAM - w tej pracowni dzieci będą miały możliwość rozwijać kompetencje takie jak: - związki przyczynowo-skutkowe, - ruch, - zasady prostego dodawania i odejmowania, - myślenie komputacyjne, - podstawy kodowania. 2. Pracownia rozwoju społecznego i emocjonalnego - z wykorzystaniem klocków Lego dzieci będą miały możliwość budowania doświadczeń w oparciu o rozpoznawanie uczuć innych ludzi, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa oraz zdobywając wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo. 3. Pracownia umiejętności literackich i językowych - w pracowni umiejętności literackich i językowych dzieci będą miały rozwijać kompetencje komunikacyjne. 4. Pracownia 6 klocków - pracownia 6 klocków opiera się na koncepcji wykorzystywania w codziennej praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń, powtarzanych regularnie. Ćwiczenia mają uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i postaw cennych w ich dalszym, dorosłym życiu. 5. Pracownia FIRST© LEGO© League Discover - podczas zajęć z wykorzystaniem klocków Lego przedszkolaki wybiorą się w naukową podróż podczas której odkryją fascynujący świat nauki i technologii. Dzięki zestawom LEGO Education dzieci mogą współpracować, budując doświadczenia w oparciu o rozpoznawanie uczuć innych ludzi, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa oraz zdobywając wiedzę na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo. Innowacja łącząca zabawę klockami z kształtowaniem postaw i wartości u dzieci w wieku przedszkolnym powstała, by mogły one w pełni korzystać ze swojej zdolności spontanicznego przyswajania wiedzy, w szczególności dotyczącej wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych, kultury, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Dodatkowo zakupione zostaną 2 monitory interaktywne wraz z laptopami. Monitor interaktywny jest nowoczesnym narzędziem, które łączy funkcje edukacyjne z zabawą i tym samym zachęca dzieci do nauki i pracy. Wykorzystywanie monitora interaktywnego sprawia, że dzieci są bardziej skoncentrowane i kreatywne, lepiej współpracują z nauczycielem i innymi dziećmi a ich motywacja do nauki staje się większa. Nauczyciele mogą pracować z dziećmi w sposób nowoczesny. Zakup sieci tablic multimedialnych umożliwi organizację zajęć i zabaw edukacyjnych oraz badawczych dla „dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście z wykorzystaniem najnowszych technologii w zakresie przekazywania obrazu oraz prowadzenia działań praktycznych bezpośrednio z tablicą z równoczesnym dbaniem o zdrowie dzieci (niwelacja ekspozycji organizmu na światło niebieskie). Ponadto, zakup tablic umożliwi organizację cyklu szkoleń w ramach „Klubu Rodzica”, a także realizację „Popołudniowego Kina Rodzinnego” - seanse filmów popularno-naukowych, przyrodniczych, fabularnych zakończone wspólnymi zabawami integracyjnymi oraz działaniami artystycznymi. Projekt przyczyni się do popularyzacji nowoczesnych metod przekazywania informacji w oparciu o multimedia z jednoczesnym zwróceniem uwagi na dobrą interkomunikację rodzinną i społeczną.
Lokalizacja główna Śródmieście
ul. Sokolska 25 40-086 Katowice
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 100 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Miejskie Przedszkole nr 45
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Realizacja znajduje się na etapie rozpoznawania rynku, wysłanie zapytań ofertowych oraz wybór oferty zostanie zakończony w kwietniu 2024

Harmonogram realizacji zadania:
Wysłanie zapytań ofertowych /luty 2024
Wybór oferty /marzec 2024
Zakup i instalacja /czerwiec 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 roku