plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L4/06/X
Tytuł zadania: Parking przy Pułaskiego 27
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 151
Wnioskodawca: Adam Południak | poczta@adampoludniak.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Budowa miejsc parkingowych prostopadle do drogi wzdłuż budynku Pułaskiego 27. Równocześnie na drodze powinien pojawić się zakaz zatrzymywania się i postoju.
Lokalizacja główna Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
Pułaskiego 27
Szacunkowe koszty: 138 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: grafika.pdf;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 175 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł. Zadanie o charakterze dwuletnim.
Zadanie możliwie do realizacji w lokalizacji: Pułaskiego 27 z wyłączeniem części nieruchomości na której obwiązuje plan 11UMW