plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/10/X
Tytuł zadania: Kąciki Doświadczania Świata - doposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci
Wnioskodawca: Urszula Okrajek
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Kąciki Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione miejsca na salach dziecięcych, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, pozwalające dzieciom lepiej poznać świat i siebie, rozwijające ich kreatywność i wyobraźnię. Wzbogacają dotychczasowe doświadczenia dziecka oraz pobudzają zmysły, poprzez muzykę, efekty świetlne i łagodne wibracje. Dzięki nim dzieci zostają pobudzone do działania i zaangażowania w różnego rodzaju zabawy i naukę. W przyjemnej atmosferze pełnej akceptacji i relaksu dzieci same wybierają bodźce, których w danej chwili potrzebują. Sygnały odbierane są przez zmysły, a następnie dostarczane do układu nerwowego, co niewątpliwie wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój malucha, jego poczucie bezpieczeństwa, umożliwiając równocześnie wyciszenie i relaks. Szczególnie istotne znaczenie takie kąciki mają dla dzieci, które mają problemy z integracją sensoryczną. Dzięki nim dzieci zostają pobudzone do działania i zaangażowania w różnego rodzaju zabawy i naukę. Każda z grup dziecięcych otrzyma wyposażenie dopasowane dla danej grupy wiekowej dzieci, obejmujące m.in. projektory, panele interaktywne, kolumny świetlne, maty sensoryczne, płytki sensoryczne, podświetlone blaty itp.
Lokalizacja główna Śródmieście
ul. Uniwersytecka 15 w Katowicach
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Polityki Społecznej
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Żłobek Miejski w Katowicach