plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L1/10/X
Tytuł zadania: Kąciki Doświadczania Świata - doposażenie Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów u dzieci
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 504
Wnioskodawca: Urszula Okrajek
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Kąciki Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione miejsca na salach dziecięcych, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, pozwalające dzieciom lepiej poznać świat i siebie, rozwijające ich kreatywność i wyobraźnię. Wzbogacają dotychczasowe doświadczenia dziecka oraz pobudzają zmysły, poprzez muzykę, efekty świetlne i łagodne wibracje. Dzięki nim dzieci zostają pobudzone do działania i zaangażowania w różnego rodzaju zabawy i naukę. W przyjemnej atmosferze pełnej akceptacji i relaksu dzieci same wybierają bodźce, których w danej chwili potrzebują. Sygnały odbierane są przez zmysły, a następnie dostarczane do układu nerwowego, co niewątpliwie wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój malucha, jego poczucie bezpieczeństwa, umożliwiając równocześnie wyciszenie i relaks. Szczególnie istotne znaczenie takie kąciki mają dla dzieci, które mają problemy z integracją sensoryczną. Dzięki nim dzieci zostają pobudzone do działania i zaangażowania w różnego rodzaju zabawy i naukę. Każda z grup dziecięcych otrzyma wyposażenie dopasowane dla danej grupy wiekowej dzieci, obejmujące m.in. projektory, panele interaktywne, kolumny świetlne, maty sensoryczne, płytki sensoryczne, podświetlone blaty itp.
Lokalizacja główna Śródmieście
ul. Uniwersytecka 15 w Katowicach
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Polityki Społecznej
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Żłobek Miejski w Katowicach
Informacje o realizacji zadania

Realizacja zadania:
I kwartał 2024: Zadanie zakończone w całości 07.03.2024 r. Podpisano umowę z firmą, w której zakupiono różne urządzenia i zabawki stymulujące rozwój zmysłów u dzieci m.in.kolumny świetlne i wodne, maty sensoryczne i masujące, podświetlane tablice i panele podłogowe, projektory, podświetlany stolik, sensoryczne płytki podłogowe. 

Harmonogram realizacji zadania:
Postępowanie przetargowe i podpisanie umowy /I kwartał 2024
Zakup i montaż wyposażenia /II kwartał 2024
Planowany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 roku