plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L4/09/X
Tytuł zadania: Naturalny plac zabaw - ogródek
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 66
Wnioskodawca: Aleksandra Stolecka | stolecka.aleksandra@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: W ramach projektu "Naturalny plac zabaw - ogródek", na terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1 na placu zabaw w Przedszkolu nr 55 zostanie zainstalowanych 17 drewnianych grządek wraz z uzupełnieniem ziemi.
Lokalizacja główna Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach Teren przedszkola 55 Katowice ul. Szeptyckiego 3
Szacunkowe koszty: 4 980.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: zdjęcia.pdf;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 4 980.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46 40-282 Katowice