plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L4/12/X
Tytuł zadania: Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 197
Wnioskodawca: Marek Krzyżak | maakoora@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: W ramach projektu "Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków", na terenie Zespołu Szkół i Placówek nr 1 / Przedszkola nr 55 zostanie zbudowane boisko wielofunkcyjne. Podstawa boiska POLIPROPYLENOWA COURTY pozwoli na bezpieczną zabawę, a jej kolorowa nawierzchnia zachęci dzieci do aktywności fizycznej. Infrastruktura boiska będzie zawierać: Boisko 10m x 25m Bramki do piłki mini/nożnej, ręcznej, Zestaw koszy do koszykówki
Lokalizacja główna Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach Teren przedszkola 55 Katowice ul. Szeptyckiego 3
Szacunkowe koszty: 130 029.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 168 529.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 845 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Zespół Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46 40-282 Katowice